Młode ptaki z hodowli Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu  po okresie aklimatyzacji w nowym środowisku rozpoczęły kolejny etap swojego życia. W dniu 3 sierpnia klatka została otwarta i sokoły rozpoczęły swobodny oblot. Codziennie będą dokarmiane i stale obserwowane, nabierając stopniowo sprawności lotnej i łowieckiej, co potrwa do końca miesiąca. W tym czasie można je będzie obserwować zwłaszcza około godz. 17.00, kiedy będą przylatywały po wykładaną karmę. To piękne ptaki bardzo rzadko widywane w przyrodzie, warto więc skorzystać z okazji - zainteresowanych zapraszamy!

Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu tegoroczną akcję wsiedlenia sokołów wędrownych zrealizowała na Budynku Administracyjnym nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Akcja ta polega na zamontowaniu na dachu budynku budki gniazdowej, w której młode sokoły będą dorastać i aklimatyzować się w okolicy. Po osiągnięciu zdolności lotnych, budka zostanie otwarta i sokoły zaczną swobodny oblot w jej okolicy. Akcje takie przeprowadza się w różnych rejonach kraju w ramach ogólnopolskiego Programu Restytucji tego rzadkiego gatunku, nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska. Tegoroczny wybór Rydzyny wynika z faktu, że właśnie w tych okolicach notowano ostatnie gniazdowanie sokołów wędrownych na początku lat 80-tych XX wieku. Sokoły zostały wsiedlone 22.07.2022 r.  Są to trzy sokoły wędrowne. Te młode ptaki, wyhodowane zostały w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Po zaobrączkowaniu i pobraniu krwi w celu testów DNA trafiły do klatki adaptacyjnej na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Spędzą tam około 8-10 dni, potem klatka zostanie otworzona - później przez około dwa, trzy tygodnie będą w najbliższej okolicy, będą przylatywać tu do budki po jedzenie.

Nadszedł radosny dzień, kiedy kończymy rok szkolny. Rozpoczęliśmy go uroczystoście mszą świętą, aby wyrazić swoją wdzięczność za miniony rok i naukę. 
Następnie uczniowie z rodzicami spotkali się z wychowawcami w swoich klasach, aby odebrać upragnione świadectwa oraz upominki.
W stronę dyrekcji, nauczycieli i wychowawców popłynęły słowa podziękowań, życzenia i piękne kwiaty.
Niech nadchodzące wakacje będą wspaniałe, słoneczne i bezpieczne- tego wszystkim życzymy!!!

W innowacji brali udział uczniowie klas III i I-IIPDP. Współpraca układała się fantastycznie. Uczestnicy poznali legendy związane z polskimi miastami. Rozwijali zainteresowanie historią naszego kraju i naszej społeczności lokalnej. Inscenizowali, czytali i słuchali legend. Wykonywali prace praktyczno - techniczne związane z poznanymi historiami. Rozwijali motywację, pomysłowość, przedsiębiorczość. Pracowali z mapą wskazując na niej omawiane miasta. Jednak najwięcej przeżyć związanych jest z inscenizacją legendy związanej z zamkiem w Rydzynie. Teraz wakacje. Czas odpoczynku. Po nich czekają następne wyzwania.

Tradycyjnie w dniu zakończenia roku szkolnego odbyło się wręczenie kart rowerowych uczniom, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Swoje pierwsze "prawo jazdy" otrzymało 8 uczniów. Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.