Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku. Jednak nie oznacza to, że w SOSW nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, to dobry moment na  przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny.

Od początku lipca trwają prace przystosowujące kolejne budynki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Powiat leszczyński z budżetu przeznaczył na ten cel blisko 1,1 mln. złotych .

Przebudowywane są 2 budynki zabytkowej oficyny wschodniej. Zakres prac obejmuje min. modernizację łącz kablowych, wykonanie okablowania instalacji oddymiających, montaż oświetlenia awaryjnego i podstawowego oraz opraw oświetleniowych, montaż sufitów z płyt g-k, wydzielenie pożarowo klatek schodowych, montaż hydrantów wewnętrznych,  wymianę i montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 25 sierpnia br.

 

Ponadto trwają prace remontowe na trzech dachach budynków Ośrodka.

Koszt remontu to 457 tys. zł, z czego 293 tys. zł (64 proc.) stanowi dotacja z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Zabytków, a pozostała wartość finansowana jest  z budżetu Powiatu leszczyńskiego.

Na chwilę obecną przeprowadzono prace rozbiórkowe i przygotowawcze polegające min. na zrywaniu zdegradowanej papy dachu budynku, zdemontowaniu elementów zamontowanych na kominach na czas prowadzenia robót, przewodów wyrównawczych i odgromowych. Przeprowadzono remont kominów ponad dachem, naprawiono płyty korytkowe porażone korozją, docieplono dach oraz uzupełniono ubytki w podłożu betonowym

Trwa impregnacja przeciwogniowa stalowych elementów konstrukcji dachu oraz wymiana opierzenia, rynien i montaż nowej instalacji odgromowej. W budynku, którego konstrukcję dachu stanowi więźba dachowa przeprowadzana jest wymiana belek stropowych i wzmacnianie belek podwalinowych.

Jak widać wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również to czas zmian w naszej placówce.

Najpiękniejszą rzecz jaką możemy dać dziecku to czas. A jeśli ten czas jest spędzony na łonie przyrody to jego wartość procentuje jeszcze bardziej. Dlatego też przedszkolaki rodzinny piknik spędziły Alpakomania Tarchalin razem z alpakami, kozami, osiołkami i zapachem łąk Karmiąc i spacerując z alpakami, biegając po trawie, siłując się z liną i chustą animacyjną. To był dobry, aktywny i wartościowy dzień🍀😀

Sensoplastyka w grupie „Motylki” czyli bawimy się tak jak lubimy, woda, światło, kolorowy ryż, dużo koloru, mnogość faktur, naturalne materiały......

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie „Motylki” realizowana była innowacja pedagogiczna „EMOCJA” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki. Projekt ten wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, jego założeniem jest uwrażliwienie na różnice, które posiadamy. Tematyka zajęć realizowana była poprzez wykonywanie aktywności w pięciu modułach: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc słów, Empatia i Odwaga. A to krótka fotorelacja.

Grupa „Motylki” ukończyła projekt: Kreatywność budzi w nas muzyka…. Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka! To ogólnopolski projekt edukacyjny autorstwa Anny Plewa i Katarzyny Halasz. Była to wspaniała przygoda podczas której w przyjemny sposób odkrywaliśmy muzykę klasyczną, rozwijaliśmy swoją wrażliwość muzyczną, tańczyliśmy i kreśliliśmy muzogramy.