Przedszkolaki często zamieniają się w małych odkrywców, z wielka ciekawością eksperymentują,
dokonują „wielkich” odkryć i świetnie się przy tym bawią.

Mali zdobywcy kosmosu – dzieci z grupy „Motylki” odkrywały niezwykłości kosmosu i świetnie bawiły
się w lot na księżyc.

W dniu 29.06.2021r. dzięki środkom finansowym z budżetu powiatu leszczyńskiego w siedzibie Ośrodka podpisana została przez Panią dyrektor SOSW Emilię Nowak i prezesa zarządu Kosmala Electric Pana Łukasza Kosmalę umowa na roboty budowlane przystosowujące kolejne budynki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 
W przeprowadzonym przetargu pn: "Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych" wybrano ofertę Wykonawcy:
 
Kosmala Electric sp. z .o.o. sp. komandytowa
Kąkolewska 21
64-100 Leszno
 
W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia łączne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 906.990,34 zł netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowi kwotę brutto 1.115 598,12 zł. 
 
Zakres prac:
 
- wydzielenie pożarowo klatek schodowych,
- demontaż sufitów z boazerii PCW i wymiana na nowe sufity z płyt g-k,
- zmodernizowanie łącz kablowych,
- wykonanie okablowania instalacji oddymiających, oświetlenia awaryjnego i podstawowego,
- montaż nowych opraw oświetleniowych,
- montaż hydrantów wewnętrznych,
- montaż wewnętrznych i zewnętrznych drzwi p.poż.
- wymiana istniejącej centrali oddymiania. 
 
Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 25.08.2021r.

Członkowie Koła naukowego „Mali Odkrywcy” zakończyli realizację projektu „Być jak Ignacy”. 22 czerwca spotkali się po raz ostatni i odebrali dyplomy pamiątkowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ich udział i zaangażowanie, a nauczycielom za kreatywność i wytrwałość.

W czerwcu grupę „Żabek” odwiedził pan Paweł Jaworski dogoterapeuta wraz pieskami Bruno i Kropką. Za każdym razem wizyta psa terapeuty w przedszkolu wnosi wiele nowych doświadczeń w życiu dzieci. Na te spotkania dzieci czekają z wielką niecierpliwością i radością. Wspólne edukacyjne zabawy wywołują mnóstwo emocji, a kontakt z przyjaznym czworonogiem za każdym razem jest dużym wydarzeniem.