W minionym miesiącu  uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Wydarzenie to miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów, poprzez pogłębianie wiedzy na temat zmian klimatycznych i ich przyczyn, wdrażanie do właściwych zachowań proekologicznych dotyczących segregacji śmieci, a także inspirowanie dzieci i młodzieży do życia w zgodzie z naturą.
Uczniowie klas IV-VIII i młodzież szkół branżowych uczestniczyła w quizie, walcząc o  tytułu MISTRZA i WICEMISTRZA wiedzy ekologicznej. Pozostałe klasy szkoły podstawowej oraz klasy PDP również brały udział w zajęciach i konkursach związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Tytuł MISTRZA 🏆poszczególnych grup otrzymali:
• Patrycja Glapiak
• Julia Urban
• Jakub Skórski
• Nikola Kasztelan
• Przemysław Wolniak

Tytuł WICEMISTRZA 🏅poszczególnych grup otrzymali:
• Bartosz Serafin
• Alan Drygas
• Olga Mikołajczak
• Piotr Nowakowski
• Wojciech Klabik

GRATULUJEMY!

W maju obchodizmy ważne dla wszystkich Polaków Święta Nrodowe:

1 maja- Święto Pracy

Święto Pracy a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na całym świecie już od 1890 roku, natomiast w Polsce zostało ustanowione świętem państwowym w roku 1950.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień obchodów właśnie rocznicę zajść w Chicago.

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

Data święta polskiej flagi została wybrana nieprzypadkowo. 2 maja jest także Dniem Polonii i Polaków za Granicą. 

3 maja- rocznica uchwalenia Konstytucji

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

W bieżącym roku szkolnym odbył się coroczny, dwuetapowy szkolny konkurs matematyczny dla klas VII - VIII i klas Szkoły Branżowej I stopnia. Najwyższą ilość punktów uzyskał Szymon Szczupski zajmując I miejsce. II miejsce zdobył Patryk Ratajczak, a III miejsce Julia Urban GRATULUJEMY!!!👏👏👏 Finaliści będą reprezentować nasz Ośrodek w Regionalnej Olimpiadzie Matematycznej "Zostań Pitagorasem" w Rawiczu w dniu 21.05.2024r. Trzymamy kciuki !!!

23 kwietnia 2024 roku odbył się 31. Konkurs Wiedzy Ekologicznej o tytuł „Młody Przyjaciel
Środowiska” pod patronatem Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.
Rozgrywki wiedzowe odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.
Brało w nich udział rekordowa liczba 33 uczniów klas IV – VIII z Zespołu Szkół Specjalnych z
Leszna, Górzna, Rawicza, Brzezia, ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr13 w
Lesznie oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie.
Celem konkursu jest propagowanie i podnoszenie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
świadomego działania na rzecz ochrony środowiska. W komisji konkursowej zasiedli
przedstawiciele Starostwa Powiatu Leszczyńskiego p. Izabela Nowak, p. Beata Zabroni i oraz
Miasta i Gminy Rydzyna p. Ewa Prałat oraz Nadleśniczy Karczma Borowa p. Jacek Napieralski
oraz nauczyciele spoza ośrodka – p. Monika Kirschke i Kamila Wrocławska.
Jak co roku konkurs jest on wyjątkową okazją do spotkania uczniów
szkolnictwa specjalnego i integracyjnego, podczas którego mogą zaprezentować wiedzę
przyrodniczą, i zdobyć nowe doświadczenia społeczne.
W tym roku w kategorii starszej (klasy VII – VIII szkoły podstawowej) pierwsze miejsce i tytuł
„Młody Przyjaciel Środowiska” ze statuetką - nagrodą Starosty Leszczyńskiego wywalczyli
gospodarze SOSW w Rydzynie. Drugie miejsce w tej kategorii zajęli uczniowie ZSS w Brzeziu a
trzecie ZSS w Górznie.
Natomiast w kategorii młodszej (klasy IV-VI szkoły podstawowej) pierwsze miejsce i tytuł
„Młody Przyjaciel Środowiska” ze statuetką - nagrodą Starosty Leszczyńskiego wywalczyli
uczniowie z ZSS w Rawiczu, miejsce drugie uczniowie ZSS w Lesznie, natomiast trzecie miejsce
SOSW w Rydzynie.
Najmilszą częścią konkursu są nagrody – a były to słuchawki JBL, plecaki Adidas, zestawy
rowerowe, piłki Nike oraz książki i kubki termiczne. Tak atrakcyjne nagrody były możliwe dzięki
finansowemu wsparciu przez Starostwo Leszczyńskie oraz Miasto i Gminę Rydzyna a także
sponsorów Agromix Rojęczyn, Kan – Bud Kąkolewo, Firmę DELHAN, Euro-Rower Leszno,
Księgarnię Osiedlową Leszno, materiały edukacyjne i promocyjne przekazało Nadleśnictwo
karczma Borowa.
Nagrody wręczali pani Dyrektor SOSW w Rydzynie Emilia Nowak i Burmistrz Gminy Rydzyna
Kornel Malcherek.

19 kwietnia 2024 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie odbyły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Otwarcia dokonała Pani dyrektor Ośrodka Emilia Nowak, powitała rodziców oraz zaproszonych gości, wicestarostę Leszczyńskiego Macieja Wiśniewskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Kornela Malcherka. W kolejnym punkcie została wygłoszona prelekcja dla rodziców pt. "Jak żyć z dzieckiem ze spektrum?" prowadzona przez psychologa- Panią Dorotę Stachowiak. Na zaproszonych gości czekał również słodki poczęstunek. Następnie społeczność naszego ośrodka oraz zaproszeni goście przeszli ulicami miasta Rydzyna. Przemarsz prowadziła maskotka Blue, a uroczystości towarzyszyły gromkie okrzyki dzieci. Po powrocie wykonano zdjęcie grupowe pod zawieszonym banerem, który był dziełem pracowników i uczniów naszej placówki. Na zakończenie ponownie udaliśmy się do auli ośrodka, gdzie w przygotowanej fotobudce wykonanej z balonów mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, a na dzieci czekała również niebieska wata cukrowa.🩵💙💚💛🧡