Sokoły wędrowne w SOSW

Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu tegoroczną akcję wsiedlenia sokołów wędrownych zrealizowała na Budynku Administracyjnym nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Akcja ta polega na zamontowaniu na dachu budynku budki gniazdowej, w której młode sokoły będą dorastać i aklimatyzować się w okolicy. Po osiągnięciu zdolności lotnych, budka zostanie otwarta i sokoły zaczną swobodny oblot w jej okolicy. Akcje takie przeprowadza się w różnych rejonach kraju w ramach ogólnopolskiego Programu Restytucji tego rzadkiego gatunku, nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska. Tegoroczny wybór Rydzyny wynika z faktu, że właśnie w tych okolicach notowano ostatnie gniazdowanie sokołów wędrownych na początku lat 80-tych XX wieku. Sokoły zostały wsiedlone 22.07.2022 r.  Są to trzy sokoły wędrowne. Te młode ptaki, wyhodowane zostały w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Po zaobrączkowaniu i pobraniu krwi w celu testów DNA trafiły do klatki adaptacyjnej na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Spędzą tam około 8-10 dni, potem klatka zostanie otworzona - później przez około dwa, trzy tygodnie będą w najbliższej okolicy, będą przylatywać tu do budki po jedzenie.