Ruszają prace budowlane w kolejnych budynkach SOSW.

W siedzibie Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  podpisana została przez Panią dyrektor SOSW Emilię Nowak i prezesa zarządu Kosmala Electric Pana Łukasza Kosmalę umowa na roboty budowlane przystosowujące budynki 9 i 10 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.