Finał innowacji pedagogicznej "W świecie legend polskich"

W innowacji brali udział uczniowie klas III i I-IIPDP. Współpraca układała się fantastycznie. Uczestnicy poznali legendy związane z polskimi miastami. Rozwijali zainteresowanie historią naszego kraju i naszej społeczności lokalnej. Inscenizowali, czytali i słuchali legend. Wykonywali prace praktyczno - techniczne związane z poznanymi historiami. Rozwijali motywację, pomysłowość, przedsiębiorczość. Pracowali z mapą wskazując na niej omawiane miasta. Jednak najwięcej przeżyć związanych jest z inscenizacją legendy związanej z zamkiem w Rydzynie. Teraz wakacje. Czas odpoczynku. Po nich czekają następne wyzwania.