Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Zapytanie ofertowe

13.12.2018r.

OGŁOSZENIE
 

Nr sprawy:  SOSW-271-13/12/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie
opis zamówienia

Usługi prania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie

Zapytanie ofertowe

11.12.2018r.


OGŁOSZENIE


Nr sprawy:  SOSW-271-12/12/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie usług prania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie.
opis zamówienia

Termin składania ofert: 19.12.2018r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka
w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 (Sekretariat).
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.
                                                                                                          

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 PZP;
- Załącznik nr 4 - Projekt umowy.                                               

IMG 1184      W dniu 7 grudnia 2018 roku przedstawiciele obu placówek odwiedzili Starostwo Powiatowe w Lesznie, żeby opowiedzieć o wspólnych dotychczasowych działaniach  i o planach na kolejny rok. Współpraca Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie i Gemeinnuetziger Berufsbildungsverein Guben e.V. z siedzibą w Guben i Cottbus (www.gbv-guben.de) trwa nieprzerwanie od 1997 roku. Prawie wszystkie projekty, a realizuje się ich w każdym roku około czterech, były finansowo wspierane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (www.pnwm.org) W 2017 roku odbyły się uroczyste jubileuszowe obchody  z okazji  20lecia wspólnych przedsięwzięć. Obie placówki przedstawiły wspólny dorobek najpierw w Rydzynie, podczas uroczystości w Rydzyńskim Ośrodku Kultury, a następnie w czasie wizyty w Ambasadzie RP w Berlinie. Podczas piątkowego spotkania w Starostwie, przedstawiciele obu placówek, zaprezentowali swoje osiągnięcia i efekty współpracy, opowiedzieli o celach swoich działań, które w największym stopniu skupione są na uczniach i poprawie ich sytuacji edukacyjnej i społecznej. Jednak najważniejszym punktem spotkania były plany na rok 2019, które zmieniają nieco dotychczasowy charakter wymian.

IMG 20181208 WA0002      7 grudnia w Ośrodku odbył się festyn z okazji „Mikołaja”. Organizatorem festynu był pan Waldemar Radajewski, który wraz ze swoimi pomocnikami przygotował dla naszych uczniów wiele atrakcji. Festyn rozpoczęła dyrektor Ośrodka pani Emilia Nowak, która w towarzystwie Starosty leszczyńskiego pana Grzegorza Rusieckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna pana Kornela Malcherka i księdza proboszcza Wojciecha Pieprzycy rozpaliła ognisko. Ponadto proboszcz udzielił wszystkim uczestnikom dyspensy, dlatego można było smakować dobre kiełbaski i inne wyroby.  Wśród niespodzianek można było zobaczyć pokaz tańca na trampolinie w wykonaniu zespołu ŻABKI Z MS-FIT z Gostynia, trójkołowiec, którym przyjechał Jacek Skorupski oraz ciągnik JOHN DEER pana Grzegorza Skóry Skórskiego. Mimo deszczowej aury imprezę można zaliczyć do bardzo udanych.
Uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Ośrodka dziękują: panu Waldemarowi Ratajewskiemu i jego zespołowi oraz sponsorom: panu Kornelowi Malcherkowi, panu Bogumiłowi Prałatowi – Nowa Wieś, panu  Romanowi Stróżyńskiemu, firmie Elitte Food, RSP Przybiń, , Kołu Łowieckiemu Diana z Ponieca,  firmie 4LAN z Rydzyny, firmie Libra Polska, Firma  Nerta, Firmie Woldrew z Ponieca, właścicielom sklepu Wiola, Granit z Pawłowic, Dj Adam Adamess, , Cukierni państwa Lisiak
z Ponieca. Dziękuję również dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu za upominki i wspólna zabawę.

FB IMG 1544426179369      Od kilku dni na terenie naszego ośrodka można podziwiać piękną choinkę, która została przekazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna pana Kornela Malcherka.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Sobota, 15 drudnia 2018 r.
imieniny: Niny, Celiny
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
840887