Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

easter greetings 1521797933DpW

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym oraz prywatnym

                        życzy Dyrektor SOSW

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

odbędzie się 2 września (poniedziałek) 2019 roku o godzinie 900

900 Msza Święta
950 Rozpoczęcie roku w auli Ośrodka
po apelu spotkanie z wychowawcami

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Hanny Szamborskiej
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rydzynie w latach 1990-1994
oraz długoletniego pracownika.
Z największym oddaniem poświęcała  się sprawom dzieci i młodzieży, pozostawiła po sobie wspomnienie osoby życzliwej i wrażliwej na problemy innych ludzi.
Z rodziną  oraz  bliskimi zmarłej łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
                                                            

Dyrektor
                                   wraz z pracownikami SOSW w Rydzynie


Ostatnie pożegnanie odbędzie się 16 sierpnia 2019 roku o godz. 14.30
na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko kucharza

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi
o składanie ofert pracy na stanowisko kucharza w wymiarze 1 etat.
Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

4

Firma Kosmala Electric z Leszna wygrała przetarg na przebudowę obiektów SOSW Rydzyna w celu dostosowania drugiej części tzw. Oficyny Zachodniej do przepisów przeciwpożarowych. Zakres prac obejmuje budowę instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej, częściowo nowej instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowych oraz wydzieleniu stref przeciwpożarowych, malowanie korytarzy i klatek schodowych. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 15 sierpnia br.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Data - imieniny
Piątek, 23 sierpnia 2019 r.
imieniny: Apolinarego, Filipa
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1091433