Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

DSC09936      Bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków i najmłodszych uczniów to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele dni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak właśnie było 9.02.2018 r. W tym dniu odbył się w naszej placówce bal. Dzieci przebrane były za postaci ze znanych bajek, zwierzęta, superbohaterów... W sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło. Doskonałą zabawę przy muzyce zapewnił nam DJ - Pan Maciej Brzeziński. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna impreza przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów.

UNIA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia.

07.02.2018r.

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty i nawiązania współpracy w ramach projektu: "Mój zawód - mój wybór"

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

SOSW-271-2/01/2018

Rydzyna, 29.01.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie
"

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie"

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Zapytanie ofertowe

16.01.2018r.

OGŁOSZENIE

Nr sprawy:  SOSW-271-2/01/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

SOSW-271-13/12/2017

Rydzyna, 12.01.2018r.

Informacja o wyniku przeprowadzonych negocjacji

             Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie informuje o wyniku przeprowadzonych negocjacji z jedynym Wykonawcą jaki złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi prania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie"

Czytaj więcej: Informacja o wyniku przeprowadzonych negocjacji

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim i umiarkowanym
do przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły przysposabiającej
do pracy,
dzieci autystycznych do szkoły
podstawowej oraz dzieci i młodzież
niesłyszącą i słabosłyszącą
do szkoły podstawowej i gimnazjum
Data - imieniny
Niedziela, 18 lutego 2018 r.
imieniny: Konstancji, Maksyma
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
575238