Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

easter greetings 1521797933DpW

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym oraz prywatnym

                        życzy Dyrektor SOSW

 

Dyrektor SOSW w Rydzynie informuje, że w dni 17.04.2019r. Busy szkolne zgodnie z planem pojadą po uczniów, a po zajęciach odwiozą dzieci do domów. Po Świętach Wielkanocnych ( w środę 24.04.2019 )organizacja pracy tak jak przed strajkiem.

Dziękuje wszystkim za wyrozumiałość.

 

Z poważaniem 

Emilia Nowak

 

 

 

Dyrektor SOSW w Rydzynie informuje iż w dniu 15.04.2019 w Ośrodku nadal trwa strajk nauczycieli do odwołania.

Wszyscy rodzice, którzy dowiozą i odbiorą dzieci we własnym zakresie mogą liczyć na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla swoich pociech.
O zaistniałych zmianach będę informowała na bieżąco.
Życzę wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
E.Nowak

logo

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty i nawiązania współpracy w ramach projektu:  "Mój zawód - mój wybór"

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

cel projektu

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia: florystyki i bukieciarstwa, carvingu, obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz kurs kelnerski i baristy.

Szczegółowe informacje na temat współpracy w ramach projektu dostępne w załącznikach, na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.soswrydzyna.com

www.projekty.powiat-leszczynski.pl

www.bip.powiat-leszczynski.pl

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo.
Związki zawodowe ZNP i FZZ nie doszło do porozumienia z Rządem. W związku z tą informacją od 08.04.2019r. w SOSW w Rydzynie do odwołania będzie trwał strajk nauczycieli.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
imieniny: Anzelma, Bartosza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
945058