Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

IMG 20180622 100803      22 czerwca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystość przybył Starosta Leszczyński pan Jarosław Wawrzyniak, który podsumował rok szkolny z perspektywy organu prowadzącego. Dyrektor Ośrodka pani Emilia Nowak pogratulowała uczniom ukończenia nauki w kolejnym roku szkolnym i przedstawiła najważniejsze sukcesy całej społeczności szkolnej. Wychowankowie Ośrodka otrzymali z rąk Dyrektor Ośrodka pani Emilii Nowak oraz pań Wicedyrektor i wychowawców klas świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz kończące naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik specjalista

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko rzemieślnik specjalista w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe (o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. prawo jazdy kat B

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 3. umiejętność wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych,
 4. miile widziany ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3. Zakres obowiązków:

 1. systematyczna lokalizacja i usuwanie usterek występujących w ośrodku poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, administracyjnych, komunikacyjnych, pomieszczeń w internacie, pomieszczeń i obiektów sportowych oraz placu zabaw w ośrodku,
 2. systematyczne wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych i malarsko - konserwacyjnych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu,
 3. wykonywanie pracy związanej z przewozem dzieci, młodzieży i pracowników samochodem,
 4. w okresie wiosenno-letnim pomoc w utrzymaniu w czystości terenów zielonych,
 5. w okresie zimowym utrzymanie w czystości dachów, rynien, bieżące odśnieżanie,
 6. wykonywanie prac w zastępstwie za nieobecnych pracowników.

4.Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000), w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko rzemieślnika specjalisty.


5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  16 lipca 2018r. do godz.15.00
w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie

received 757882934600840      W piątek 8 czerwca 2018 roku o godzinie 16 w Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu dla uczniów szkół z terenu Powiatu Leszczyńskiego „Piszę /Rysuję do Ciebie…” pod patronatem Starosty Powiatu Leszczyńskiego Pana Jarosława Wawrzyniaka i Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu. W konkursie wzięło udział 7 szkół z terenu powiatu leszczyńskiego. Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszego Ośrodka.

DSCN3095      Dnia 16 maja 2018r. dzieci z przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej wybrali się na Zieloną Szkołę do  Leśnictwa Krzyżowiec, które podlega pod  Nadleśnictwo Włoszakowice. Pan leśnik, który oprowadzał nas po arboretum przekazał nam mnóstwo ciekawych informacji na temat różnych gatunków drzew i krzewów tam hodowanych. Z przyjemnością spacerowaliśmy po lesie oraz obserwowaliśmy przyrodę z wieży widokowej. Duże zainteresowanie wzbudziły retorty, czyli piece służące do wypalania węgla drzewnego w warunkach leśnych. Pogoda nam w tym dniu dopisywała, dlatego pan leśnik zaproponował nam piknik. Piekliśmy kiełbaski w ognisku i bawiliśmy się na placu zabaw. Otrzymaliśmy także prezenty- torby ekologiczne, kredki, ołówki. Dzieci zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Lesznie za zorganizowanie nam wspaniałego wyjazdu.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Sobota, 23 czerwca 2018 r.
imieniny: Wandy, Zenona
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
706772