Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

IMG 3557      8 stycznia 2018 roku odbyło się w Sali Portretowej Muzeum Ziemi Rawickiej uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego: MÓJ ŚWIAT, MOJE MARZENIA. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły:
1.    BARTOSZ WIELGOSZ,
2.    DAWID SERAFIN,
3.    RYK ANDRZEJEWSKI,
4.    MAKSYMILIAN KASZTELAN,
5.    BARTOSZ JARCZEWSKI,
6.    AGATA KUCZYK,
7.    MARIUSZ GRABLEWSKI,
8.    MAKSYMILIAN JANOWSKI,
9.    JESSICA ROGOZIŃSKA.
Serdecznie gratulujemy laureatom.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Poniedziałek, 17 drudnia 2018 r.
imieniny: Olimpii, Łazarza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
843046