Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

ZMIANA TERMINU

Informujemy, że dnia 02.02.2018 roku odbędzie się zabawa karnawałowa w Domu Wesel OAZA w Kłodzie. Koszt udziału w zabawie wynosi 200 zł od pary. Zapisy (do 15.12.2017 r.) oraz wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 692 105 624. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby edukacyjno – wychowawcze uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

W zabawie przewidziana jest loteria fantowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Piątek, 19 października 2018 r.
imieniny: Piotra, Pawła
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
801463