Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

SOSW-271-10/11/2017                                                                                           

Rydzyna, 10.11.2017r.

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie informuje o nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt/urządzenia służące do realizacji podstawy programowej kształcenia uczniów SOSW w zawodach: ogrodnik i technik turystyki wiejskiej.

czytaj więcej

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Poniedziałek, 17 drudnia 2018 r.
imieniny: Olimpii, Łazarza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
843055