Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

SOSW-271-10/11/2017                                                                                           

Rydzyna, 10.11.2017r.

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie informuje o nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt/urządzenia służące do realizacji podstawy programowej kształcenia uczniów SOSW w zawodach: ogrodnik i technik turystyki wiejskiej.

czytaj więcej

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim i umiarkowanym
do przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły przysposabiającej
do pracy,
dzieci autystycznych do szkoły
podstawowej oraz dzieci i młodzież
niesłyszącą i słabosłyszącą
do szkoły podstawowej i gimnazjum
Data - imieniny
Niedziela, 18 lutego 2018 r.
imieniny: Konstancji, Maksyma
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
575247