Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

SOSW-271-9/10/2017

Rydzyna, 10.11.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:

"Remont podłóg w budynku nr 5 oraz budynku nr 8 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie"

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Remont podłóg w budynku nr 5 oraz budynku nr 8 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

czytaj więcej

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Poniedziałek, 17 drudnia 2018 r.
imieniny: Olimpii, Łazarza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
843038