Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

SOSW-271-8/10/2017                                                                                                                 

Rydzyna, 17.10.2017r.

Protokół z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego na "Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt/urządzenia służące do realizacji podstawy programowej kształcenia uczniów SOSW w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz i technik turystyki wiejskiej.", prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Czytaj więcej Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Poniedziałek, 17 drudnia 2018 r.
imieniny: Olimpii, Łazarza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
843047