Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

SOSW prowadzi nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2018/2019

dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

oraz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

kierunki

 Serdecznie zapraszamy!

UNIA

SOSW-271-8/10/2017                                                                                                              

Rydzyna, 09.10.2017r.

Zmiany do zapytania ofertowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
"Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt/urządzenia służące
do realizacji podstawy programowej kształcenia uczniów SOSW w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz i technik turystyki wiejskiej
"

Zmiana polega na dodaniu w rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapisu:

"Przedmiot zamówienia musi być nowy, pełnowartościowy i wolny od wad."

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłużony zostaje termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach (2 dni) do 13.10.2017r. do godz. 09:30.

Załącznik: Zapytanie ofertowe po zmianach z 09.10.2017r.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Strona korzysta z plików cookie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Data - imieniny
Środa, 20 czerwca 2018 r.
imieniny: Bogny, Florentyny
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
705446