Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

20170904 100411    4 września 2017 roku w SOSW w Rydzynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018. W inauguracji uczestniczyli zaproszeni goście Starosta Powiatu Leszczyńskiego Pan Jarosław Wawrzyniak, Wicestarosta Pan Robert Kasperczak i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Katarzyna Kamińska oraz rodzice uczniów. Dyrektor Ośrodka Pani Emilia Nowak serdecznie powitała zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli. 

Następnie Wicedyrektorzy, Pani Beata Wzorek-Malcherek i Pani Joanna Winiarska przedstawiły wychowawców  klas, Pani Kierownik Internatu, Beata Patek wychowawców grup internackich. Na zakończenie apelu Dyrekcja przekazała uczniom i nauczycielom pomyślności, sukcesów w nowym roku szkolnym.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Środa, 20 czerwca 2018 r.
imieniny: Bogny, Florentyny
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
705473