Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

DSC0289023 czerwca 2017 r. tak jak we wszystkich szkołach w Polsce, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie uroczyście świętowano zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Na uroczystość przybył Starosta Leszczyński pan Jarosław Wawrzyniak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego pan Jan Szkudlarczyk. Wychowankowie Ośrodka odebrali z rąk Starosty Leszczyńskiego pana Jarosława Wawrzyniaka i Dyrektor Ośrodka pani Krystyny Śliwińskiej oraz wychowawców klas świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz kończące naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Na forum całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostały wręczone nagrody, które uczniowie zdobyli w licznych konkursach.

Kończący się rok szkolny był ostatnim rokiem aktywności zawodowej dla Dyrektor Ośrodka pani Krystyny Śliwińskiej, Kierownika do spraw gospodarczych pani Elżbiety Bojek i nauczyciela-wychowawcy w internacie pani Haliny Skorupskiej, ponieważ panie zdecydowały o przejściu na zasłużoną emeryturę. Dyrektor Ośrodka przedstawiła ścieżki kariery zawodowej swoich pracowników, natomiast Kierownik do spraw wychowawczych, pani Agata Jaworska zaprezentowała przebieg kariery zawodowej pani Krystyny Śliwińskiej. Były podziękowania, serdeczne życzenia , łzy wzruszenia, prezenty i bukiety kwiatów. Teraz dla wszystkich nadszedł czas na odpoczynek
i ładowanie akumulatorów przed kolejnymi wyzwaniami.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Środa, 18 lipca 2018 r.
imieniny: Erwina, Kamila
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
729258