Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

DSC00221„Rumieńce lata pobladły,

Kolejne wakacje za nami.

Pełni sił i zapału

Do Ciebie, szkoło, wracamy!”

 

2 września 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Po mszy św. odprawionej w intencji całej społeczności szkolnej, oficjalna uroczystość inauguracyjna odbyła się w auli, gdzie wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor Ośrodka Pani Emilia Nowak.

Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkoły.Na apelu społeczność szkolna w 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej złożyła hołd wszystkim walczącym i poległym bohaterom. Pamięć o ich męczeństwie i cierpieniu uczciliśmy minutą ciszy.

Pani Dyrektor Emilia Nowak ciepło powitała nowych uczniów, którzy wkroczyli w mury naszego ośrodka. Poinformowała wszystkich zgromadzonych o owocnej pracy w okresie wakacji,wielu remontach  mających  miejsce w szkole, która wzbogaciła się o nowe korytarze, drzwi i łazienki.  Tym samym szkoła stała się piękniejsza i co ważne- bezpieczniejsza dla uczniów. Pani Dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Uczniom wytężonej pracy, która daje wyniki, a nauczycielom zapału i satysfakcji z wykonywanego zawodu. 

        Życzymy wszystkim samych sukcesów, wam kochani uczniowie dobrych ocen, wam drodzy nauczyciele i wychowawcy dużo cierpliwości oraz wytrwałości, a Dyrekcji realizacji planów 

Wspaniałego 2019/20 roku szkolnego!

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Niedziela, 22 września 2019 r.
imieniny: Maurycego, Tomasza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1122025