Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

DSC 6718„Nauka skarbem drogim,
tak bogatym jak ubogim.
I bogactwa często giną,
lecz nauki nie przeminą”.
Jan Kochanowski
      19 czerwca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Na uroczystość przybył Wicestarosta Leszczyński pan Grzegorz Rusiecki, który podsumował rok szkolny z perspektywy organu prowadzącego.
Dyrektor Ośrodka pani Emilia Nowak pogratulowała uczniom ukończenia nauki w kolejnym roku szkolnym i przedstawiła najważniejsze sukcesy całej społeczności szkolnej. Wychowankowie Ośrodka otrzymali z rąk Dyrektor Ośrodka pani Emilii Nowak oraz pań Wicedyrektor i wychowawców klas świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz kończące naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych.


Uczniowie kończący etap edukacyjny podziękowali nauczycielom za trud pracy włożony w edukację i wręczyli Dyrekcji piękne róże.
Na forum całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostały wręczone listy gratulacyjne dla rodziców dzieci szczególnie wyróżniających się w nauce i bardzo dobrym zachowaniu.
Kończący się rok szkolny był ostatnim rokiem aktywności zawodowej dla nauczyciela- wychowawcy Pani Urszuli Kłos. Dyrektor Ośrodka w serdecznych słowach pożegnała odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Ulę, były podziękowania i serdeczne życzenia płynące od nauczycieli, uczniów i innych pracowników. Całości dopełniły łzy wzruszenia, prezenty i bukiety kwiatów.

Życzymy wszystkim pięknych wakacji!

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Niedziela, 22 września 2019 r.
imieniny: Maurycego, Tomasza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1121994