Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

DSC 0127      We wtorek 5 marca 2019 roku w SOSW w Rydzynie został oficjalnie przekazany szkolnej społeczności i poświęcony nowy bus Opel Vivaro. Samochód został zakupiony w ramach dofinansowania z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przez Powiat Leszczyński. Zakup pojazdu usprawni działalność naszego Ośrodka, który organizuje dowóz uczniów na zajęcia łącznie z 15 gmin. W oficjalnym przekazaniu busa uczestniczyła dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON Anna Skupień, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, dyrektor SOSW w Rydzynie Emilia Nowak oraz proboszcz rydzyńskiej parafii ks. Wojciech Pieprzyca.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Data - imieniny
Poniedziałek, 27 maja 2019 r.
imieniny: Jana, Juliusza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
976697