Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

IMG 20190201 114311      W dniu 1 lutego klasa I policealna A i klasa I branżowa wyjechały na interesującą wycieczkę do Poznania na targi turystyczne TOUR SALON 2019. Celem wycieczki było zwiedzenie ekspozycji polskich i zagranicznych produktów turystycznych, miejsc noclegowych oraz udział w spotkaniu z młodym podróżnikiem Szymonem Radzimierskim w ramach projektu „Najlepsza lekcja ever!” Na stoisku „Odpoczywaj na wsi” bardzo ciekawym doświadczeniem było własnoręczne wyrabianie ciasta chlebowego oraz wypiek bułeczek i chleba, za które otrzymaliśmy certyfikat. W kinie 5D mogliśmy obejrzeć film dotyczący atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego. Z każdego stoiska mamy pamiątki w formie folderów i zdjęć. Stoisk było wiele z różnymi atrakcjami i już teraz czekamy na ekspozycję Targów Rolniczych, na które też się wybieramy.
                                Klasa policealna A
                                Klasa branżowa Io
                                Aniela Serwicka
                                Joanna Antkowiak

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Data - imieniny
Piątek, 23 sierpnia 2019 r.
imieniny: Apolinarego, Filipa
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1091488