Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

W związku ze zbiórką elektrośmieci prowadzoną w całej Polsce przez Green Office Ecologic Sp zo.o,  nasza szkoła również przystąpiła do Akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Ma ona na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Zwracamy się o aktywny udział w akcji. Termin do 15.02.2019r.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
imieniny: Anzelma, Bartosza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
945079