Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

SOSW-271-2/01/2019

Rydzyna, 31.01.2019r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn:
"Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu ogrodniczego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie"


Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie (Zamawiający) informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu ogrodniczego Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rydzynie  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
imieniny: Anzelma, Bartosza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
945071