Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

kole10      W czwartek, dnia 20 grudnia zostało zorganizowane niezwykłe kolędowe spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie dla uczniów klas młodszych. Spotkały się tam dzieci z różnymi niepełnosprawnościami: dzieci niesłyszące, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci autystyczne. Magiczna moc płynąca ze Świąt Bożego Narodzenia może naprawdę zdziałać cuda i potrafi przełamać nawet największy strach. Wykonawcami pięknych polskich kolęd zostały dzieci, które w większości nigdy wcześniej nigdzie nie występowały. Było to dla nich duże wyzwanie. Do radosnego muzykowania dołączyła się zgromadzona publiczność, każdy śpiewał, jak tylko potrafił.

Na spotkaniu przedstawiono również prezentację multimedialną, związaną ze zwyczajami świątecznymi i kolędowaniem, a uczennice szkoły dla niesłyszących ze swoimi nauczycielkami zagrały na flecie kolędę "Lulajże Jezuniu". Gościem specjalnym wspólnego kolędowania był Pan Norbert Wronka, laureat wielu konkursów i ogólnopolskich festiwali muzycznych, pochodzący z naszego regionu, który zaprezentował dla zebranych dwa utwory ze swoją muzyczną  interpretacją: "Lulajże Jezuniu" oraz "Mario, czy Ty wiesz". Wspólne kolędowanie połączyło duże i małe serca. Niech miłość, dobro, pokój, ciepło, radość i nadzieja zagoszczą tam już na zawsze, a wspólne kolędowanie, które jest naszą polską tradycją, łączy serca w każdej rodzinie. [M. Szafraniak]

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Data - imieniny
Środa, 19 czerwca 2019 r.
imieniny: Gerwazego, Protazego
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1007311