Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

received 354936755063594      Dnia 5 grudnia, w przeddzień święta Mikołaja, odbyła się w Ośrodku impreza „Europejski Mikołaj”. Jest to cykliczna impreza, podczas której uczniowie SOSW zapoznają się z tradycjami europejskimi. Impreza została zorganizowana przez opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego. Po raz czwarty zabawy i konkursy prowadziły konsultantki z Punktu Informacji Europejskiej Europa Direct z Poznania. Panie przywiozły z sobą maskotkę Unii Europejskiej Syriusza, który wcielił się w rolę świętego Mikołaja i obdarował wszystkich uczniów prezentami. Do worka z prezentami swoje niespodzianki dołożył również Punkt Informacji Parlamentu Europejskiego z Warszawy.


Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy wiekowe i w takich grupach uczestniczyli we wspólnych zabawach oraz rozwiązywali różnorodne zadania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i zadania związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Ta tematyka w zabytkowych wnętrzach oficyn i naszej pięknej zabytkowej Rydzynie miała szczególne uzasadnienie. Uczniowie dowiedzieli się jakie jest znaczenie dziedzictwa w życiu każdego z nas oraz dowiedzieli się jakie jest znaczenie dziedzictwa w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy. Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i mają nadzieję, że za rok Syriusz z paniami konsultantkami odwiedzą Rydzynę ponownie.

Anna Białek

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
imieniny: Anzelma, Bartosza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
945065