Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

DSCF4075      Patron naszego ośrodka - Franciszek Ratajczak urodził się 24 listopada 1887 w Śniatach koło Kościana. Jak co roku świętujemy rocznicę urodzin naszego patrona składając kwiaty pod tablicą pamiątkową. Franciszek Ratajczak to Powstaniec wielkopolski. W dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 XII 1918 r., został ciężko ranny i zmarł tego samego dnia jako pierwsza ofiara Powstania Wielkopolskiego. W tym roku świętujemy 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które było powstaniem zwycięskim w historii Polski. 100 lat to powód do dumy i świętowania!

 DSCF4074

DSCF4075

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Czwartek, 21 lutego 2019 r.
imieniny: Eleonory, Kiejstuta
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
884207