Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

IMG 20180622 100803      22 czerwca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystość przybył Starosta Leszczyński pan Jarosław Wawrzyniak, który podsumował rok szkolny z perspektywy organu prowadzącego. Dyrektor Ośrodka pani Emilia Nowak pogratulowała uczniom ukończenia nauki w kolejnym roku szkolnym i przedstawiła najważniejsze sukcesy całej społeczności szkolnej. Wychowankowie Ośrodka otrzymali z rąk Dyrektor Ośrodka pani Emilii Nowak oraz pań Wicedyrektor i wychowawców klas świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz kończące naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Uczniom wręczono również karty rowerowe oraz dyplomy ukończenia kursów zawodowych. Na forum całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostały wręczone listy gratulacyjne dla rodziców dzieci szczególnie wyróżniających się w nauce i bardzo dobrym zachowaniu.
Kończący się rok szkolny był ostatnim rokiem aktywności zawodowej dla zasłużonych i wieloletnich pracowników ośrodka: Pani Pedagog, a zarazem Koordynator Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Rydzynie pani Marii Wolsztyniak, Nauczyciela pani Elżbiety Dulat oraz Kierownika stołówki pani Mirosławy Mielcarek. Dyrektor Ośrodka w serdecznych słowach pożegnała odchodzące na zasłużoną emeryturę Panie, były podziękowania i serdeczne życzenia płynące od nauczycieli, uczniów, związków zawodowych, członków PZWWRD. Całości dopełniły łzy wzruszenia, prezenty i bukiety kwiatów.
Uroczystości towarzyszył piękny cytat:
"Po każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i zaczynać na nowo.”
                                                                                                                                       Phil Bosmans

Życzymy wszystkim pięknych wakacji!

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Czwartek, 21 lutego 2019 r.
imieniny: Eleonory, Kiejstuta
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
884224