Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

received 757882934600840      W piątek 8 czerwca 2018 roku o godzinie 16 w Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu dla uczniów szkół z terenu Powiatu Leszczyńskiego „Piszę /Rysuję do Ciebie…” pod patronatem Starosty Powiatu Leszczyńskiego Pana Jarosława Wawrzyniaka i Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu. W konkursie wzięło udział 7 szkół z terenu powiatu leszczyńskiego. Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszego Ośrodka.


W konkursie literackim wśród uczniów liceów i gimnazjów:
II miejsce zajął Dawid Mikołajczak,
III miejsce zajęła Michalina Osowska.
Obydwoje z klasy II Gimnazjum dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących. Swoje prace napisali pod opieką Pani Marzeny Rybak.
W konkursie plastycznym:
W kategorii klas pierwszych:
 I miejsce zdobył Bartosz Giera.
W kategorii klas trzecich:
III miejsce zdobył Dawid Serafin.
Obaj ze Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących. Swoje prace uczniowie wykonali pod kierunkiem Pani Beaty Dębowicz.
II miejsce w tej samej kategorii zdobył Wojciech Klabik.
Swoją pracę wykonał pod opieką Pani Agaty Jaworskiej.
Nagrody wręczyli uczniom Starosta Powiatu Leszczyńskiego Pan Jarosław Wawrzyniak
i Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Pan Kornel Malcherek.

SERDECZNIE GRATULUJEMY
WSZYSTKIM NAGRODZONYM UCZNIOM ORAZ ICH OPIEKUNOM

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Środa, 23 stycznia 2019 r.
imieniny: Ildefonsa, Rajmunda
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
861026