Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

IMG 20180411 112032      Ten sam układ taneczny nasza młodzież zaprezentowała wcześniej podczas XI Konkursu Tańca o „Złotą nutkę” w Kościanie. Głównymi organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół Specjalnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem". 11 kwietnia br. „wymiatając” inne zespoły zespół z naszej szkoły wytańczył I miejsce. W konkursie wzięło udział ok. 200 uczestników - dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z terenu województwa wielkopolskiego.

Na scenie tancerze zaprezentowali różne style tańca. Był taniec klasyczny, disco, nowoczesny oraz tematyczne krótkie etiudy taneczne. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, a widzowie często oklaskiwali tancerzy na stojąco.
Wysoki i wyrównany poziom konkursu był też powodem długich i burzliwych obrad Komisji Konkursowej.Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy, a
zwycięzcy statuetki - "Złotą Nutkę".

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Czwartek, 21 lutego 2019 r.
imieniny: Eleonory, Kiejstuta
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
884205