Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 
Pielgrzymka do Lichenia 12.04.2018r. 051      W dniu 12 kwietnia 2018r z Naszego Ośrodka 41 uczniów wybrało się na pielgrzymkę do Lichenia. Celem wyjazdu była modlitwa za cały Ośrodek Szkolno Wychowawczy i poznanie nowych religijnych miejsc w Polsce. Na samym początku zwiedzania dzieci pomodliły się razem z opiekunami w kościele św. Doroty. Później wszyscy wspólnie przeszli pod jedno z największych w Europie- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Na samym końcu wszyscy razem wybrali się w wędrowanie modlitewne po "Golgocie" i do lasku by zobaczyć odbite na kamieniu stopy Matki Bożej.
Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Poniedziałek, 25 marca 2019 r.
imieniny: Marioli, Dyzmy
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
917540