Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

20180411 104220      W ramach ogólnoszkolnego III Konkursu Geograficznego ,,Palcem po mapie” sprawdzaliśmy, którzy uczniowie mają zadatki na podróżnika i obieżyświata! Przyznajemy, że uczestnicy konkursu byli świetnie przygotowani! Z nimi nie będzie strach zapuszczać się w najdalsze zakątki naszego globu!
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na kolejny konkurs.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Ostatnio dodane w GaleriiData - imieniny
Piątek, 14 drudnia 2018 r.
imieniny: Alfreda, Izydora
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
839629