Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

SOSW-271-4/2/2018

Rydzyna, 16.03.2018r. 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Pełno-branżowy nadzór inwestorski dla zadania:  ,,Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów ppoż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej
i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego"

Zadanie I – Przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych.

Zadanie II – Budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i elektrycznej oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego.

Załącznik:WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zącznik: Oświadczenie Wykonawcy

 

 

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Poniedziałek, 25 marca 2019 r.
imieniny: Marioli, Dyzmy
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
917553