Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

SOSW-271-4/2/2018

Rydzyna, 16.03.2018r. 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Pełno-branżowy nadzór inwestorski dla zadania:  ,,Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów ppoż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej
i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego"

Zadanie I – Przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych.

Zadanie II – Budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i elektrycznej oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego.

Załącznik:WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zącznik: Oświadczenie Wykonawcy

 

 

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim i umiarkowanym
do przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły przysposabiającej
do pracy,
dzieci autystycznych do szkoły
podstawowej oraz dzieci i młodzież
niesłyszącą i słabosłyszącą
do szkoły podstawowej i gimnazjum
Data - imieniny
Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
imieniny: Marzeny, Klaudiusza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
656822