Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

SOSW-271-2/01/2018

Rydzyna, 29.01.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie
"

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie"

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim i umiarkowanym
do przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły przysposabiającej
do pracy,
dzieci autystycznych do szkoły
podstawowej oraz dzieci i młodzież
niesłyszącą i słabosłyszącą
do szkoły podstawowej i gimnazjum
Data - imieniny
Niedziela, 18 lutego 2018 r.
imieniny: Konstancji, Maksyma
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
575213