Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

Zapytanie ofertowe

16.01.2018r.

OGŁOSZENIE

Nr sprawy:  SOSW-271-2/01/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie

opis zamówienia

Termin składania ofert: 24.01.2018r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 (Sekretariat).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

Dyrektor SOSW

Emilia Nowak

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
    

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim i umiarkowanym
do przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły przysposabiającej
do pracy,
dzieci autystycznych do szkoły
podstawowej oraz dzieci i młodzież
niesłyszącą i słabosłyszącą
do szkoły podstawowej i gimnazjum
Data - imieniny
Niedziela, 25 lutego 2018 r.
imieniny: Cezarego, Wiktora
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
584094